uerfd.zupanja@gmail.com
32270 Županja, Veliki kraj 132

Politika privatnosti

Tko smo mi

Adresa naše web-stranice je http://uerfd-zupanja.hr. Mi smo voditelj obrade osobnih podataka.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo prije svega radi osiguravanja pružanja tražene robe i/ili usluge i što učinkovitijeg odgovora na upit ispitanika ili pak u druge svrhe za koje ispitanik daje svoju privolu, osim u slučajevima gdje zakon propisuje drugačije. Podaci pokriveni sustavom Politike privatnosti su: Ime i Prezime, Datum rođenja, Adresa stanovanja, E‐mail, Broj telefona i/ili faksa, Osobni identifikacijski broj (OIB), te ostali podaci, kao i audio, foto i video zapisi, koje ispitanik povjeri voditelju obrade.

Vrijeme trajanja Politike privatnosti

U trenutku dostavljanja osobnih podataka, ispitanik pristaje na kontakt sa voditeljem obrade, te time daje za pravo, voditelju obrade obrađivati osobne podatke sukladno naznačenoj svrsi. Zaštita privatnosti ispitanikovih osobnih podataka je trajna.

Sadržaj politike privatnosti

Voditelj obrade osobne podatke prikuplja i obrađuje u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Prikupljeni podaci čuvaju se na primjeren način i osigurava se njihova povjerljivost. Prikupljeni podaci neće se prosljeđivati trećim osobama bez ispitanikovg zahtjeva i/ili odobrenja. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koje ispitanik dobrovoljno dostavi. Voditelj obrade ne zahtijeva od ispitanika slanje podatka. Voditelj obrade obrade neće slati neželjenu poštu ispitaniku. Voditelj obrade ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite ispitanikovih osobnih podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije. Voditelj obrade ne prodaje, ne prenosi i ne otkriva osobne podatke nikome bez ispitanikove dozvole.

Tajnost podataka

Voditelj obrade izjavljuje da osobni podaci ispitanika ostaju tajni, osim ako ih ispitanik ne želi dobrovoljno otkriti drugim stranama.

Kontrola

Ispitanik ima pravo uvida u zbirku osobnih podataka, zahtijevati pristup svojim osobnim podacima i mijenjati ih, pravo na dopunu i ispravak, zaborav, ograničenje obrade, prigovor i prijenos podataka, te u svakom trenutku smije otkazati odobrenje za uporabu osobnih podataka, zahtijevati brisanje iz baze podataka. To možete učiniti tako da pošalje zahtjev službeniku za zaštitu podataka, pisanim putem ili osobno, dolaskom na adresu voditelja obrade.

Sigurnost podataka

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima ili njihov gubitak, podaci pohranjeni u papirnatom obliku čuvaju se u dosjeima ili registratorima, u ormarima i prostorijama kojima mogu pristupiti samo ovlašteni djelatnici voditelja obrade, a podaci pohranjeni u elektronskom obliku na računalima su zaštićeni sigurnosnim programima i dodjeljivanjem posebnog korisničkog imena i lozinke, poznatim samo radniku koji obrađuje te podatke, te se redovno izrađuju njihove sigurnosne kopije i pohranjuju na prenosive memorije.

Upotreba kolačića (Cookies)

Kako bi olakšao pregledavanje internetskih stranica, poslužitelji globalne mreže, Tvrtke mogu koristiti kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti stranica Tvrtke, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na računalo posjetitelja stranice. Kolačići koje internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada posjetitelj napusti stranicu ili kada ih posjetitelj sam pobriše, ako je internetski preglednik posjetitelja tako postavljen. Pregled stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je internetski preglednik tako postavljen.

Poruka elektroničkom poštom

Kada ispitanik šalje elektroničku poštu (e‐poštu), s osobnim podacima po kojima ga je moguće identificirati, bilo putem e‐pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, voditelj obrade te podatke koristi u svrhu ispunjenja zahtjeva ispitanika.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Voditelj obrade je imenovao službenika za zaštitu podataka, kako bi ga ispitanici mogli kontaktirati radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz politiku privatnosti ili obradu osobnih podataka. Ime i kontaktne informacije službenika za zaštitu podataka su:

  • Mato Ivanović
  • E-mail: mato.ivanovic@live.com

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka voditelj obrade će obavijestit ispitanika i nadležno nadzorno tijelo  porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na druge usluge i planirane mjere za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po ispitanika.

Obavijest o povredi neće se slati u slučaju:

  • ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti
  • ako su poduzete naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika
  • ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ispitanika se obavještava putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem proizvoda, roba ili usluga voditelja obrade.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

Ispitanik može u bilo kojem trenutku poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi prikupljanja i obrade osobnih podataka, od strane voditelja obrade. U Republici Hrvatskoj pritužbu se podnose Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).

Promjena politike privatnosti

Voditelj obrade zadržava pravo izmjene svih ili bilo kojeg dijela ove politike privatnosti u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici voditelja obrade ili kada su ispitanici o njima obaviješteni.